buy online

ADDRESS:
Gao Sheng Qiao nan jie #2 Fu 65
(across from the Lhasa Hotel)
PHONE: 028-85582088
HOURS:
Mon-Sat: 11:00 - 21:00
Sun: 12:00 - 21:00

Cookies
Chocolate Chunk  Cookies  (x12)
Availability
In Store Door-to-Door
¥32.00

Ginger Cookies  (x12)
Availability
In Store Door-to-Door
¥32.00

Oatmeal Raisin  Cookies (x12)
Availability
In Store Door-to-Door
¥32.00

Snicker Doodle Cookies (x12)
Availability
In Store Door-to-Door
¥32.00

Sugar Cookies (x12)
Availability
In Store Door-to-Door
¥32.00